3 januari 2020

Mijn ervaring met de zorgrelatie

Voor mensen die gebruik maken van zorg is de zorgrelatie, met name de omgang tussen cliënten en hulpverleners, van groot belang. De zorgrelatie betreft zowel emotionele componenten (respect, empathie) als cognitieve componenten (begrijpen van informatie, educatie). Echter, op dit moment bestaan er voor mensen die moeilijkheden ervaren in de communicatie zeer weinig methoden om de zorgrelatie in kaart te brengen.

Hiervoor is, in samenwerking met het Lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, een kwaliteitsinstrument ontwikkeld dat de kwaliteit van de zorgrelatie tussen communicatief kwetsbare mensen en hun hulpverleners inzichtelijk maakt. Belangrijk hierbij was de input van de doelgroep zelf. Het instrument is specifiek ontwikkeld voor communicatief kwetsbare mensen. Denk aan: mensen met dementie, niet aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking en mensen met neurodegeneratieve aandoeningen (ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose).

Het instrument geeft communicatiekwetsbare mensen de mogelijkheid om hun ervaringen in de zorgrelatie met de begeleider weer te geven. Op basis van de uitkomsten, kan een begeleider/een zorginstelling de kwaliteit van zorg verhogen. In het instrument wordt de cliënt eerst gevraagd om een vraag met “ja”, “nee” of “weet ik niet” te beantwoorden. Op basis van deze antwoorden begint er een gesprek waarin de cliënt zijn ervaringen kan delen.

Vector4

  • Dr. Ariënstraat 4, 6133XD SITTARD
  • +31 (0)6 53 83 1000
  • Google Maps