Positieve Gezondheid

Een applicatie om de positieve gezondheid te registreren en te monitoren.

De Uitdaging

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Maar hoe kan dit het beste geregistreerd en gemonitord worden?

Simpel en vriendelijk

Een verzameling van dossiers met daarin alle registraties waarbij, op een tijdlijn, de laatste aanpassingen aan het dossier getoond worden.

Voor de client

De cliënt kan, via een link die ontvangen wordt per mail, zelfstandig zijn positieve gezondheid invullen. Deze data wordt vervolgens centraal (veilig) opgeslagen. Hierdoor onstaat er een eenduidig beeld van de client en zijn positieve gezondheid in de tijd. Dit helpt de zorgverlener enorm om het gesprek met de cliënt verder aan te gaan.

Vergelijken en verbeteren

Metingen ingevuld door zorgprofessionals en metingen ingevuld door de client kunnen met elkaar vergeleken worden en kunnen dienen als input voor het gesprek.

Vraag een demo omgeving aan

* Heeft u interesse in deze digitale positieve gezondheid oplossing en u zou deze in uw organisatie willen gebruiken? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Vector4

  • Dr. Ariënstraat 4, 6133XD SITTARD
  • +31 (0)6 53 83 1000
  • Google Maps