Interprofessioneel samenwerken

Samen maken we het verschil!

Interprofessionele samenwerking is het proces van samenwerken waarbij er wordt gewerkt met een groep, team of netwerk dat bestaat uit leden van verschillende disciplines al dan niet samen met ervaringsdeskundigen die vanuit complementariteit interprofessioneel samenwerken en elk vanuit hun expertise bijdragen aan het realiseren van een gezamenlijke opdracht.

De Quickscan IPT

De QuickScan Interprofessionele Teamsamenwerking is een instrument voor interprofessionele teams en/of netwerken om belangrijke aspecten van samenwerking in kaart te brengen. Hiermee kunnen teams reflecteren op hun samenwerking en de resultaten benutten om samenwerking vervolgens te optimaliseren.